Support Ex Libris Mörk Borg on Patreon
Ex Libris Mörk Borg A directory of content, tools, and resources

Tajemnice Eterycznej Twierdzy

Concept: “Widoczne w oddali ruiny twierdzy zakrzywiają otaczającą rzeczywistość. Światło wydaje się być wciągane wgłąb czarnych murów. Dlaczego tu przyszliście? To teraz bez znaczenia. Ważniejsze jest czy i jak stąd wyjdziecie.” 
Content: A time-frozen, flesh-warping, light-sucking fortress crawl.
Writing: An entertaining mix of motivated factions in a situation that’s ready to spiral out of control. In short, a good night of Mörk Borg.
Art/design: Dark and menacing AI-generated figures haunt a simple map in a tri-fold layout.
Usability: Organized into clear sections, legible, Polish.